CHARLOTTE DIPANDA - A Ndolo

Nginya ndolo nde e wani mba o yen épasi wonè
Mba na sibi nô ôh
Nyônga muléma pon nde e wan mba na tè na mbo’angô 
Nei ta nô na senga
O nongi mba muléma
Na dimbédi nja né nô ooh
O nongi mba yén épas’a mundi mwam’iiihh
Na sa aa
Baby you are my honey, a ndolo
Baby you are my boo, a ndolo 

Nginya ndolo nde e wani mba o yen épasi wonè
Duu némédi mô 
Nyônga bola oa njé na bèni nô mwénya aa
Nei ta nô na aah na senga aa
O nongi mba muléma
Na dimbédi nja né nô ooh
O nongi mba yén épas’a mundi mwam’ihh
Na sa aa
Baby you are my honey a ndolo
Baby you are my boo a ndolo
Baby you are my honey a ndolo
Amour you are my boo, A ndolo

Mo nyé oa monyéé
Baby you are my boo ooh
Baby you are my boo amour, amour….